In de afgelopen jaren heb ik Duits en zakelijk Duits gegeven aan werknemers met het beroep:

 

* Directiesecretaresse 

* Receptioniste/telefoniste

* Accountant

* Ingenieur 

* Arts

 

Ik heb ook ervaring in het geven van Duits aan Engelstaligen en Nederlands aan Duitstaligen/anderstaligen.

 

Tevens heb ik bijlessen Duits gegeven aan leerlingen en studenten op VMBO, Havo, VWO en HBO niveau.